Wat vinden nieuwe medewerkers zelf belangrijk bij hun opstart?

door | 13 november 2023

Onboarding is een belangrijke fase voor elke nieuwe medewerker. Het is het moment waarop ze voor het eerst voet zetten in een nieuwe werkomgeving en zich klaarmaken voor een nieuw avontuur in hun professionele leven.

Tijdens mijn webinars over onboarding vroeg ik deelnemers om terug te denken aan hun eigen ervaringen als nieuwe medewerker, bij hun huidige werkgever of eerder.

Het publiek van mijn webinar bestaat vooral uit HR-professionals, leidinggevenden en directieleden. De lijst die ik kreeg is lang, maar dit zijn de 5 meest voorkomende antwoorden:

Wat vinden nieuwe medewerkers zelf belangrijk bij hun opstart?

1 – Duidelijkheid over de opstartperiode

Een leidraad of agenda over de eerste periode: Dit kwam vaak naar voren als een essentieel hulpmiddel voor nieuwe medewerkers. Weten wat er in de eerste periode te gebeuren staat, geeft hen een gevoel van structuur en zekerheid. Starten op een nieuw werk is immers stresserend!

2 – De rol van de leidinggevende

Tijd en aandacht van de leidinggevende is een tweede suggestie. Nieuwe medewerkers waardeerden het wanneer hun leidinggevende de tijd neemt voor een persoonlijk onthaal. Dit creëert niet alleen een warm welkom, maar geeft ook aan dat hun leidinggevende betrokken is. Vanuit HR Atelier wil ik hier nog aan toevoegen dat de tijd en aandacht van de leidinggevende zich beter niet beperkt tot het onthaal, maar dat je als leidinggevende best heel regelmatig informele én formele gesprekken hebt met je nieuwe medewerkers, om te vragen naar de onboardingservaring en wederzijdse verwachtingen af te spreken en bij te sturen.

3 – Start al vóór de eerste werkdag

Het vooraf uitnodigen van nieuwe medewerkers voor een rondleiding en kennismaking met de organisatie helpt hen om zich vertrouwd te maken met hun nieuwe werkomgeving en met minder stress de nieuwe job aan te vatten. Dit bevestigt nogmaals dat starten in een nieuwe job stress met zich meebrengt. Nieuwe medewerkers voelen zich onzeker: ze kennen de cultuur nog niet, de collega’s nog niet, weten nog niet wat er juist van hen verwacht wordt en ze willen tegelijk het beste van zichzelf laten zien. Het is goed om hier als werkgever bewust van te zijn en vooraf te bespreken wat de nieuwe medewerker hierbij kan helpen. Hoewel het niet altijd mogelijk is,  ben ik zelf wel voorstander van starten met een halve dag.

Uiteraard kunnen er nog meer zaken gebeuren vóór de medewerker start: het organiseren van logistieke en administratieve processen, zodat nieuwe medewerkers hier niet mee overladen worden op hun eerste werkdag, en het afstemmen van wederzijdse verwachtingen en noden.

4 – Een buddy

Toewijzing van een buddy, meter, peter, mentor of coach: Het hebben van een ervaren collega om op terug te vallen, vragen te stellen en begeleiding te bieden, was van onschatbare waarde voor vele nieuwe medewerkers.

5 – Een onthaalmap

Een handige onthaalmap met essentiële informatie over de organisatie, de cultuur, en de interne processen vinden vele nieuwe medewerkers een handig naslagwerk. Het is inderdaad zinvol om er rekening mee te houden dat nieuwe medewerkers niet zelf alles terugvinden op je intranet, of niet alles onthouden wat ze horen in de eerste weken van hun opstart. Een onthaalmap is dan een handig instrument, onder welke vorm dan ook. Het kan ook gaan om een wegwijzer, een presentatie,…

Het is duidelijk dat een succesvolle onboardingservaring veel meer omvat dan alleen maar papierwerk en bedrijfspresentaties. Het draait om het creëren van een warm welkom, een gevoel van betrokkenheid, en de mogelijkheid om te groeien en te leren binnen de organisatie.

Maar hoe begin je hieraan? Hoe zorg je dat onboarding door heel je organisatie gedragen wordt? Hoe implementeer je al deze zaken?

De toolbox onboarding bevat veel van deze zaken waar nieuwe medewerkers naar vragen: richtlijnen voor het opstellen van een onthaalmap/presentatie/brochure of welke vorm dan ook, richtlijnen om een buddywerking uit te bouwen en rollen te verdelen, gespreksleidraden met nieuwe medewerkers etc.

Met de toolbox onboarding kies je voor heel wat informatie, een stappenplan, leidraden en tools om een onboardingsprogramma uit te bouwen. Bovendien sta je er niet alleen voor! HR Atelier heeft veel expertise in onboarding en begeleidt jou bij het uitwerken van dit proces. Bovendien kan je beroep doen voor workshops, brainstormsessies, werkgroepen en coaching. Kijk alvast eens op www.hr-atelier.be/toolbox en boek een afspraak zodat ik je er meer over kan vertellen!

Het investeren in een doordacht onboardingprogramma kan uiteindelijk een win-winsituatie opleveren voor zowel de organisatie als de nieuwe talenten die ze aantrekt.

Volgde jij al een gratis inspiratiesessie over onboarding? Je kan je hier inschrijven! Hartelijk welkom!!!

Pin It on Pinterest

Share This